Skip to content
Home » Privacy

Privacy

Privacy beleid

Stichting Bikelife Events, gevestigd aan Zonnestraat 6, 6446 TE te Brunssum en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met KVK nummer 93021399, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bikelife Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens of adresgegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Overige benodigde gegevens (bijvoorbeeld bij het organiseren van een evenement)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bikelife Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aanmaken van een reservering en zorgen voor een correcte afhandeling van onze diensten
– Verzenden van berichten, nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren
– U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten af te nemen of te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bikelife Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bikelife Events deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bikelife Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bikelife Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: bikelife-events@hotmail.com

Stichting Bikelife Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bikelife Events neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: bikelife-events@hotmail.com.

 

Ga terug naar de HOME-pagina.